Onder de naam X-PRO wil AG de bezitter van kostbare voertuigen een bijzondere service verlenen in advies- onderhoud- of reparatie daarvan. De X staat voor ” het onbekende en het bijzondere ” terwijl PRO staat voor Professioneel en van hoge kwaliteit service- en dienstverlening. Een enkele keer mag je jezelf wel als zeer bijzonder aanprijzen en, dat doen wij na vele jaren van ervaring dus nu.

Tot ÚW dienst!